برپایی کافه کتاب فجر

به مناسبت دهه فجر

در دبیرستان سلام فرمانیه

همراه با غرفه های مختلف و جوایز  متنوع