افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه

در  مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران اپن 2018

را تبریک عرض می نماییم.