اروی مطالعاتی دی ماه پایه چهارم با حضور فارغ التحصیلان برتر دبیرستان سلام فرمانیه جهت رفع اشکال و آمادگی امتحانات نیمسال اول برگزار شد.