کسب رتبه اول سرود و تئاتر

در جشنواره فرهنگی هنری منطقه

در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه سلام فرمانیه

را به خانواده سلام فرمانیه تبریک عرض می نماییم