تماشای فیلم تنگه ابوقریب در اردوی روز دانش آموز

اردوی سینما - دبیرستان سلام فرمانیه

حضور آقای حمیدرضا آذرنگ، بازیگر فیلم تنگه ابوقریب و گفتگویی

صمیمانه با دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه

امروز در دورهمی فرهنگی و تفريحي سلام فرمانيه

بازيگر فيلم ابوقريب

جناب آقای حميد آذرنگ

و توصيه ايی نغز و قابل تأمل و دلنشين