اختتامیه ششمین دوره ی مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام و اعلام نتایج