با پایان امتحانات نوبت اول دی ماه، اردوی یک روزه ی ارتفاعات تهران (توچال)، 22 دی ماه با حضور دانش آموزان دهم و یازدهم برگزار شد.

تله کابین توچال دبیرستان سلام فرمانیه

لحظاتی شاد و پر نشاط در اردوی تفریحی تله کابین توچال

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

22 دی ماه 97

اردوی تفریحی تله کابین توچال سلام فرمانيه

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم