** جشن نیمه شعبان و تجلیل از موفقیت ها و رتبه های برتر علمی دانش آموزان سلام فرمانیه **

روز شنبه 31 فروردین ماه، جشن نیمه شعبان و تجلیل از دانش آموزان برتر در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد