سخنراني جناب دكتر دوايي

اولین جلسه آموزش خانواده با موضوع هویت موفق با حضور جناب آقای دکتر دوایی، روز یکشنبه مورخ 97/09/25 در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.

و همچنین برنامه امتحانات دی ماه و برنامه مطالعه ویژه این ایام در این جلسه به والدین محترم تقدیم گردید.

جلسه اولیا - سلام فرمانیه - دکتر دوائی
**هويت موفق

**ارائه برنامه امتحانات دي ماه

**ارائه برنامه پيشنهادي مطالعه هر درس درخانه ويژه ايام امتحان

و جلسه ی آموزش والدین

با موضوع آنتروپی رفتاری والدین و فرزندان
توسط جناب آقای دکتر سرلک

*** حضور ارزشمند اولياي گرامي را در جلسه امروز ارج مي نهيم ***