مراسم اربعین در دبیرستان سلام فرمانیه

اربعین یعنی وقتی که صدای زنگ کاروان عشق را شنیدی،

برخیزی و با حسین (ع)تا حسین (ع) سفر کنی

ای سرور جوانان بهشت ،خوب زندگی کردن و نیک مردن را فقط از راه و رسم زندگی تو می توان آموخت .

گزارش تصویری مراسم :