مطالب توسط admin

اعطای جوایز تیم رباتیک سلام فرمانیه ۱۴۰۰-۱۳۹۹

یکشنبه ٧ شهریور ؛ حضور پُر شور قهرمانان رباتیکخانم هاآریانا حاجی قاسمیراییکامعروفینیایش نعیمیآرشیدا موسویدر دبیرستان و دریافت جوایز کسب رتبه اول در مسابقات سلام کاپکسب رتبه اول مسابقات ایران اپنو کسب رتبه چهارم مسابقات جهانی فرانسه

مهلت اعلام رشته های پژوهشی انتخاب سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سلام بر دوستانپژوهشگر و پژوهنده لطفاً با دقت و تأمل در مباحث جلسات پرزنت و مشاهده فیلم ها ی مربوطه و مشورت با والدین عزیز و توجه به توانمندی و علاقه خود انتخابهای خود را با ذکر الویت اول و دوم و با ذکر نام و نام خانوادگی خود روز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ از […]