نشست دانش آموزان پایه یازدهم با حضور جناب آقای دکتر دوائی

اردوی موزه ملی ایران، پایه دهم

نشست صمیمانه با اولیاء پایه یازدهم

اردوی ورزشی پایه یازدهم

اردوی تفریحی ورزشی پایگاه تابستانی سلام فرمانیه پایه یازدهم

اردوی-ورزشی-پایه-دهم-سلام فرمانیه

اردوی تفریحی ورزشی پایگاه تابستانی سلام فرمانیه پایه دهم

آشنایی با کلاس المپیاد شیمی

معرفی رشته های المپیادی و پژوهشی