ورزشی سلام فرمانیه

درخشش دانش آموزان در مسابقات ورزشی سلام سال ۹۷

روز جمعه ۲۶ بهمن ۹۷

درخشش دانش آموزان در مسابقات ورزشی سلام

لحظاتی زیبا و بانشاط در اردوی توچال

اردوي لواسان به مناسبت روز دانش آموز