آشنایی با کلاس المپیاد شیمی

معرفی رشته های المپیادی و پژوهشی

سلام فرمانیه در دوازدهمین تورنمنت روباتیک جونیور کاپ

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ ۹۷

کسب مقام اول در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸

اعزام دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه به مسابقات روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸

برگزاری کلاس های پژوهش - دبیرستان سلام فرمانیه

برگزاری هفتگی کلاس های پژوهشی

برگزاری هفتگی کلاس های پژوهش در دبیرستان سلام فرمانیه

ربات امداد گر فضای مشترک - دبیرستان سلام فرمانیه

معرفی رشته های المپیادی و ربوکاپی

راه یافتگان به مرحله استانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

اسامی راه یافتگان به مرحله استانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران اپن 2018

سلام کاپ اسفند 96

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ

کلیپ آزمایشگاه فیزیک