برگزاری جلسات توجیهی و فرآیند انتخاب رشته کنکور 97

دبیرستان سلام فرمانیه

اردوی مطالعاتی اردیبهشت ماه پایه چهارم در اردوگاه ابوذر

آغاز اردوی علمی دانش آموزان سال چهارم در اردوگاه ابوذر ۹۷/۲/۱۵

درخشش دانش آموزان در مسابقات ورزشی سلام

افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران اپن 2018

اردوی مشهد فروردین 97 سلام فرمانیه

اردوی زیارتی مشهد مقدس

آغاز بهار طبیعت در سلام فرمانیه

کسب رتبه اول سرود و تئاتر در سطح منطقه

سلام کاپ اسفند 96

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ

اردوی مطالعاتی سلام فرمانیه اردوگاه شهید باهنر

اردوی مطالعاتی اسفند ماه پایه چهارم در اردوگاه شهید باهنر

بازارچه خیریه سلام فرمانیه اسفند 96

بازارچه خیریه دانش آموزان سلام فرمانیه