گردشگری یک روزه با قطار در مسیر شمال سلام فرمانیه

گردشگری یک روزه با قطار در مسیر شمال

ربات امداد گر فضای مشترک - دبیرستان سلام فرمانیه

معرفی رشته های المپیادی و ربوکاپی

درخشش دانش آموزان در مسابقات ورزشی سلام

افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران اپن 2018

آغاز بهار طبیعت در سلام فرمانیه

کسب رتبه اول سرود و تئاتر در سطح منطقه

سلام کاپ اسفند 96

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ

بازارچه خیریه سلام فرمانیه اسفند 96

بازارچه خیریه دانش آموزان سلام فرمانیه

گروه پژوهش رباتیک

لحظاتی زیبا و بانشاط در اردوی توچال