گزارش پژوهش مهر ماه

گزارش واحد پژوهش مهر ماه 98 دبیرستان سلام فرمانیه

سلام فرمانیه در دوازدهمین تورنمنت روباتیک جونیور کاپ

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ ۹۷

کسب مقام اول در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸

اعزام دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه به مسابقات روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸

راه یافتگان به مرحله استانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

اسامی راه یافتگان به مرحله استانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران اپن 2018

سلام کاپ اسفند 96

حضور دانش آموزان سلام فرمانیه در مسابقات سلام کاپ

گروه پژوهش رباتیک

گروه پژوهش برنامه نویسی

برگزیدگان ششمین دوره سلام کاپ