اردوی تفریحی لواسان به مناسبت روز دانش آموز روز شنبه ۱۵ آبان ۹۶  برگزار شد.