اولین همایش ثبت نام سال جدید جهت آشنایی با دبیرستان سلام فرمانیه ، ویژه اولیاء دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم  که پیش ثبت نام اینترنتی را تاکنون انجام داده اند، با حضور جناب آقای امانی معاونت فرهنگی مجموعه مدارس سلام و خانم ناظری مدیریت دبیرستان سلام فرمانیه ، روز جمعه 11 اسفند برگزار شد