اردوی مطالعاتی اسفند ماه پایه دوازدهم در اردوگاه ابوذر

طبق برنامه اعلام شده،اردوی مطالعاتی اسفند ماه دانش آموزان سال دوازدهم

از روزشنبه ۹۷/۱۲/۱۸ تاپایان روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۷ ازساعت ۷ صبح الی ۲۰:۱۵ در محل اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر برگزارخواهدشد.

برای عزیزان سخت کوش و تلاشگرسال دوازدهم آرزوی موفقیت داریم.

در مسیر موفقیت

اردوی مطالعتی اردوگاه اباذر سلام فرمانیه
آغاز اردوی مطالعاتی اسفند ماه…
جلسه توجیهی اردوهای علمی اسفند و نوروز ۹۸ با دانش آموزان سال دوازدهم با حضور سرکار خانم یارپرور و جناب آقای مصیبی.

اردوی مطالعتی اردوگاه اباذر سلام فرمانیه
حضور اساتید جهت رفع اشکال

آغاز اردوی مطالعاتی اسفندماه... جلسه توجیهی اردوهای علمی اسفند و نوروز ۹۸ با دانش آموزان سال دوازدهم با حضور سرکار خانم یارپرور و جناب آقای مصیبی.

وقتی همه مشغول استراحت هستند…
بچه های خوب و پر تلاش پایه دوازدهم با نشاط برای رسیدن به اهدافشان ، مشغول فعالیت هستند …
برای تک تک عزیزانمان آرزوی موفقیت داریم.