برگزاری آزمون جامع شبیه ساز کنکور

دبیرستان سلام فرمانیه

روز دوشنبه 27 خرداد ماه 98 آزمون جامع مدارس برتر، در مدرسه برگزار شد. این آزمون فارغ ازنتیجه می تونه به عنوان یک شبیه ساز مطلوب محسوب بشه. البته نتیجه هم قطعا می تونه استراتژی شما رو برای چند روز باقی مانده معین کنه.