با مهری ماندگار سال تحصیلی ۹۸_۹۹ را آغاز می کنیم

                                                    

آغاز سال تحصیلی - دبیرستان سلام فرمانیه
فرا رسیدن ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت مبارک باد.

بوی ماه مهر

        بوی مهر و مهربانی می دهد
ماه مهر و ابتدای مدرسه

حضور شهردار ناحیه ۱شهرداری و رئیس پلیس منطقه نیاوران در مراسم صبحگاه مدرسه سلام فرمانیه

با پای دلمان به دیدار خانواده های شهدا رفتیم🌹🌹🌹

منزل شهید عسگریان و خاطرات شنیدنی مادر شهید عسگریان 🌹🌹🌹

منزل شهید موحد دانش؛ پدران و مادران شهدا سرمایه هایی هستند که باید قدرشان را دانست 🌹🌹🌹

منزل شهید اندرزگو و شنیدن خاطرات شنیدنی همسر مبارز شهیداندرزگو 🌹🌹🌹

گزارش تصویری