روزهای پر تلاش دانش آموزان پایه دوازدهم در دبیرستان سلام فرمانیه

با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای دانش آموزان عزیزمان🙏🏻

🍃موفقیت پایان نمیپذیرد🍃

پایه دوازدهم – سلام فرمانیه🌹🍃

در مسیر موفقیت

گزارش اردوی مطالعاتی دی ماه