همایش ورودی پایه دهم دبیرستان سلام فرمانیه

زندگی به رنگ سلام

سـلامی ها سـلام

روز سه شنبه مورخ 97/12/14 همایش معارفه دبیرستان سلام فرمانیه به همراه اعضاء خانواده و حضور جناب آقای مهندس امانی برگزار گردید

مدرسه نشاط و خودباوری

گزارش تصویری از مراسم

از حضور ارزشمند شما در مراسم معارفه امروز صميمانه متشكريم

و ورود شما را به خانواده بزرگ و فهيم سلام گرامي ميداريم