اولین اردوی برون استانی سال تحصیلی 98 – 97 سلام فرمانیه
روز جمعه 27 مهر، سفری متفاوت در طبیعت پائیزی
اردوی شیرگاه دبیرستان سلام فرمانیه

سفر آغاز شد

لذت با هم بودن

سفر پر خاطرست حتی اگه یک صبح تا شب باشه
گردشگری یک روزه با قطار در مسیر شمال سلام فرمانیه
مهربون با هم

یاور و یار هم

میریم به اردو

اینجا ایران است

قطار گردشگری شمال

گزارش تصویری اردو :

به امید آن که از این سفر تجربه خوب با هم بودن ،همدلی و شادی را به خاطر داشته باشیم .🌺🌺🌺🌺

دبیرستان سلام فرمانیه

مدرسه نشاط و خودباوری