اردوی برون استانی شهر یزد سال تحصیلی 98 – 97 دانش آموزان پایه یازدهم سلام فرمانیه

آغاز سفر روز سه شنبه 30 بهمن ماه

اردوی یزد دبیرستان سلام فرمانیه

سفر آغاز شد

لذت با هم بودن

سفری پر خاطره

گزارش تصویری اردو :

به امید آن که از این سفر تجربه خوب با هم بودن ،همدلی و شادی را به خاطر داشته باشیم .

دبیرستان سلام فرمانیه

مدرسه نشاط و خودباوری