حال و‌هوای تابستانی امروز مدرسه با یه قاچ مسابقه 🍉

یه تابستون گرم و بانشاط با یه قاچ مسابقه 🍉 🍉

دوشنبه ها و چهارشنبه های مرداد ماه زنگهای تفریح

یه تابستون گرم و بانشاط با یه قاچ مسابقه 🍉 🍉

دوشنبه ها و چهارشنبه های مرداد ماه زنگهای تفریح

مسابقه ورزشی 98/05/07

سازه نی برات نجات تخم مرغ 98/05/08
گزارش تصویری :