اردو پایگاه تابستانی سلام فرمانیه

روز شنبه نوزدهم مرداد ماه نود و هشت،  با دختران عزیزمان به مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی، رفتیم

و اردوی مفرح کارتینگ آزادی شروع شد.

گزارش تصویری اردو :