تو آن عاشق ترین مردی که در تاریخ می گویند

و آن انسان نایابی که با فانوس می جویند. 🌷

مردم بدانید که خداوند، علی بن ابی طالب را ولیّ و صاحب اختیار شما معیّن فرموده و او را امام و پیشوای واجب الاطاعه قرار داده است و فرمانش را بر همه مهاجران و انصار و پیروان ایمانی ایشان و بر هر بیابانی و شهری و بر هر عجم و عربی و هر بنده و آزاده ای و بر هر صغیر و کبیری و بر هر سیاه و سپیدی و بر هر خداشناس موّحدی، فرض و واجب فرموده و اوامر او را مطاع و بر همه کس نافذ و لازم الاجرا مقرر فرموده است. هر کس با علی (علیه السلام) به مخالفت برخیزد، ملعون است و هر کس که از او پیروی نماید، مشمول عنایت و رحمت حق خواهد بود (فرازهایی از خطبه غدیر)

عید غدیر خم ،عیدالله اکبر مبارکباد
جشن بزرگ شور غدیر 💝

(اختتامیه فعالیتهای فرهنگی ،پژوهشی تابستان۹۸)

گزارش تصویری :