اردوی برون استانی شهر تاریخی یزد سال تحصیلی 99 – 98 دانش آموزان پایه دهم و یازدهم سلام فرمانیه

آغاز سفر روز چهارشنبه 15 آبان ماه

پایان سفر روز شنبه 18 آبان ماه

اردوی یزد - دبیرستان سلام فرمانیه

سفر آغاز شد

لذت با هم بودن

سفری پر خاطره

***دوستای خوب بهترین خاطره ها رو برای همدیگه می سازن***

گزارش تصویری اردو :

به امید آن که از این سفر تجربه خوب با هم بودن ،همدلی و شادی را به خاطر داشته باشیم .

دبیرستان سلام فرمانیه

مدرسه نشاط و خودباوری