معرفی و برگزاری کلاس در رشته های المپیادی و پژوهشی

معرفی دوره اتوکد

مدرس خانم مهندس داداش زاده

معرفی دوره فتوشاپ

مدرس خانم مهندس براتی

معرفی دوره  co_space

مدرس خانم مهندس اجاقی

معرفی دوره طراحی دکوراسیون داخلی

مدرس خانم مهندس پورزرگر

معرفی دوره افترافکت

مدرس خانم مهندس طیبانی

معرفی دوره فیزیک پدیده

مدرس خانم دکتر قاسمی

معرفی دوره طراحی لباس

مدرس خانم خدابنده لو

معرفی دوره شیمی

مدرس خانم دکتر ستاری

معرفی دوره زیست پزشکی

مدرس خانم دکتر سیدپور

معرفی دوره ادبیات

مدرس خانم دکتر موسوی