روز مادر مبارک

مادر اولین ،زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین محبتی است

که انسانها تجربه میکنند .

تا بی نهایت دوستت دارم مادرم🌸

#مدرسه_نشاط_وخودباوری

#لحظه‌های‌زندگی

#سلام_فرمانیه

روز مادر