مهلت اعلام رشته های پژوهشی انتخاب سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سلام بر دوستان
پژوهشگر و پژوهنده

لطفاً با دقت و تأمل در مباحث جلسات پرزنت و مشاهده فیلم ها ی مربوطه و مشورت با والدین عزیز و توجه به توانمندی و علاقه خود

انتخابهای خود را با ذکر الویت اول و دوم و با ذکر نام و نام خانوادگی خود روز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۷ در واتس آپ یا تلگرام به

رشته تجربی:سرکار خانم یاسمن رشته

ریاضی :سرکار خانم سوری

اعلام نمایید.

عناوین رشته های پژوهشی

۱- معماری
۲- رباتیک
۳- بازی سازی
۴-زیست فناوری
۵-کمیکار
۶-هوا و فضا
۷- موضوعات مقاله محور