*** نشست صمیمانه با اولیاء پایه یازدهم ***

*** حضور ارزشمند اولياي گرامي را در جلسه امروز ارج مي نهيم ***