*** نشست صمیمانه اولیاء و مربیان در پایه دوازدهم ***

*** حضور ارزشمند اولياء گرامي را در جلسه امروز ارج مي نهيم ***