اولین اردوی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام فرمانیه

روز شنبه بیست و دوم تیر ماه نود و هشت،  با دختران عزیزمان برای اردوی تفریحی ورزشی به سالن ورزشی دانشگاه شهید رجائی رفتیم.
اولین اردوی تابستانی ورزش و نشاط را با نام خدا آغاز کردیم 🌺
گردهمایی :۷:۳۰ صبح در مدرسه (به صرف صبحانه)😋 و گفتگویی صمیمانه 😊 شروع شد
سپس حرکت به سوی ورزشگاه دانشگاه شهید رجایی و یک دور همی بانشاط تا ساعت ۱۲:۳۰ 😌 داشتیم
و بعد حرکت به سمت مدرسه 😇
به امید فردایی با نشاط و مفرح
اردوی-ورزشی-پایه-دهم-سلام فرمانیه