اردوی تفریحی ورزشی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام فرمانیه

روز شنبه بیست و نهم تیر ماه نود و هشت، با دختران عزیزمان در پایه یازدهم برای اردوی تفریحی ورزشی به سالن ورزشی دانشگاه شهید رجائی رفتیم.
اردوی تفریحی ورزشی تابستانی ورزش و نشاط 🌺
گردهمایی۷:۳۰ صبح در مدرسه (به صرف صبحانه)😋 و گفتگویی صمیمانه 😊 شروع شد
سپس حرکت به سوی ورزشگاه دانشگاه شهید رجایی و یک دور همی بانشاط تا ساعت ۱۲:۳۰ 😌 داشتیم
و بعد حرکت به سمت مدرسه 😇
به امید فردایی با نشاط و مفرح
اردوی ورزشی پایه یازدهم
امروز را به نامت زیبا رقم زدم و برای سلامتی و شادیم با تمام وجود سپاسگزارت بودم ،ای خالق من 🙏❤️

روزی شاد در کنار دوستانمان در پایه یازدهم ☺️