اعطای جوایز تیم رباتیک سلام فرمانیه ۱۴۰۰-۱۳۹۹


یکشنبه ٧ شهریور ؛

حضور پُر شور قهرمانان رباتیک
خانم ها
آریانا حاجی قاسمی
راییکامعروفی
نیایش نعیمی
آرشیدا موسوی
در دبیرستان و دریافت جوایز

کسب رتبه اول در مسابقات سلام کاپ
کسب رتبه اول مسابقات ایران اپن
و کسب رتبه چهارم مسابقات جهانی فرانسه