فاطمه سادات ناظری

فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی

ایشان فعالیت آموزشی خود را از سال 1356 با استخدام در آموزش و پرورشی با عنوان دبیری بهداشت آغاز نمودند.

از سال 1357 – 1365 در سمت معاونت دبیرستان مریم کاظمی

از سال 1367 – 1380 در سمت مدیریت دبیرستان شاهد مطهره در منطقه 16

از سال 1381 – 1388 در سمت مشاوره دبیرستان مطهره منطقه 16

و از سال 1388 تاکنون در سمت مدیریت دبیرستان سلام فرمانیه مشغول به خدمت بوده اند.

و همواره تلاش نمودند تا در جهت رضایت حضرت حق ، جهت اعتلای فرهنگ تعلیم و تربیت گام بردارند.

اهداف مدرسه

ارتقاء سطح علمی دانش آموزان به همراه تزکیه، تعلیم و تربیت و ترغیب تحصلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش و دستیابی به مکارم اخلاقی

 

عمده فعالیت های آموزشی و فرهنگی و پژوهشی

برگزاری امتحانات داخلی مستمر و برنامه ریزی شده همراه با اردوهای مطالعاتی با حضور مشاوران تحصیلی ویژه هر پایه و ارائه کارنامه علمی علاوه بر دو نوبت کارنامه ی رسمی آموزش و پرورش در دی و خرداد ماه.

ارائه کارنامه ی فرهنگی به دانش آموزان که شامل امتیازهای فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های مشارکتی، گروهی و فردی و شرکت در جشنواره های فرهنگی و ورزشی.

برگزاری کلاس های پژوهش و المپیاد در رشته های مختلف و شرکت در جشنواره های علمی و پژوهشی جهت بروزرسانی سطح علمی و پژوهشی دانش آموزان