دانش آموزان دبيرستان سلام فرمانيه براي همدردي با هموطنان زلزلزله كرمانشاهي روز هاي سه شنبه و جهارشنبه 23 و 24آبان كمك هاي خود را جمع آوري نموده و براي هموطنان عزيز زلزله زده ارسال نمودند.