دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه برای همدردی با هموطنان زلزلزله کرمانشاهی روز های سه شنبه و جهارشنبه ۲۳ و ۲۴آبان کمک های خود را جمع آوری نموده و برای هموطنان عزیز زلزله زده ارسال نمودند.