مراسم زيارت عاشورا و نذري پزان در ايام اربعين حسيني در دبيرستان سلام فرمانيه روز چهارشنبه 17 آبان برگزار شد.