به اطلاع می رساند  برنامه کلاسی المپیاد پایه یازدهم در ایام  امتحانات نیسال اول طبق جدول زیر خواهد بود.