سرفصل دروس آزمون میان پایه یازدهم و دوازدهم

زندگی به رنگ سلام

روز جمعه مورخ 98/02/20 آزمون ورودی میان پایه یازدهم و دوازدهم دبیرستان سلام فرمانیه برگزار میگردد.

مدرسه نشاط و خودباوری

سرفصل دروس 

لازم به ذکر است جهت تحویل مدارک و ارائه توضیحات با داوطلبینی که از طریق سایت اقدام به ثبت نام کرده اند، تماس گرفته خواهد شد

جهت شرکت در آزمون، پیش ثبت نام از طریق لینک ثبت نام ضروری میباشد

لینک ثبت نام