پویش کمک دختران سلام فرمانیه به آسیب دیدگان در مناطق سیل زده


۱۹ – ۲۱ فروردین

بازارچه خیریه  سلام فرمانیه 

جهت کمک به هموطنان سیل زده

روز چهارشنبه 21 فروردین در تمامی زنگ های تفریح

در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.

کمک به سیل زدگان

بازارچه خیریه کمک به سیل زدگان با همت دانش آموزان ریاضی در پایه یازدهم

گالری تصاویر