آزمون ورودی پایه دهم

زندگی به رنگ سلام

روز جمعه مورخ 98/02/13 آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان سلام فرمانیه برگزار میگردد.

مدرسه نشاط و خودباوری

زمان و محل برگزاری آزمون 

محل آزمون : حوزه شماره یک: ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، کوچه الزهرا، دانشگاه الزهرا (س) (درب شرقی)

زمان آزمون: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساعت آزمون: ۸:۳۰ صبح

جهت شرکت در آزمون، همراه داشتن کارت آزمون ضروری میباشد.

جهت دریافت کارت از طریق لینک اقدام کنید.

لینک دریافت کارت