آزمون ورودی میان پایه دبیرستان سلام فرمانیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۹ برگزار می گردد.

سال 97 و 98

سوالات آزمون ورودی میان پایه، سال 97 و 98
رشته ریاضی و تجربی