بوی ماه مدرسه

برنامه آغاز سال تحصیلی 1399-1400

آغاز سال تحصیلی را به شما دانش آموزان عزیز، معلمان گرانقدر و اولیا محترم دبیرستان سلام فرمانیه تبریک عرض مینمائیم

#مدرسه_نشاط_وخودباوری
#سلام_فرمانیه
کلاس آنلاین