گفتگو به صورت زنده در لايو اينستاگرام مدرسه

salam.farmanie@

با عنوان “خوش بينی رمز نشاط و موفقیت” با حضور جناب آقای دکتر کمن روانشناس و مدرس دانشگاه

چهارشنبه مورخ 99/07/23 از ساعت 17:10 الی 17:45
ویژه دانش آموزان و اولیاء گرامی دبیرستان سلام فرمانیه