نوشته‌ها

خانواده پناه

حال خوب با مشاور – قسمت پنجم (قسمت آخر)

صحبت های مشاور عزیز سلام فرمانیه ، سرکار خانم آمیغی عزیز و ارجمند

خانواده پناه

حال خوب با مشاور- قسمت چهارم

صحبت های مشاور عزیز سلام فرمانیه ، سرکار خانم آمیغی عزیز و ارجمند

خانواده پناه

حال خوب با مشاور – قسمت سوم

صحبت های مشاور عزیز سلام فرمانیه ، سرکار خانم آمیغی عزیز و ارجمند

خانواده پناه

حال خوب با مشاور – قسمت دوم

صحبت های مشاور عزیز سلام فرمانیه ، سرکار خانم آمیغی عزیز و ارجمند

خانواده پناه

حال خوب با مشاور- قسمت اول

صحبت های مشاور عزیز سلام فرمانیه ، سرکار خانم آمیغی عزیز و ارجمند

نشست دانش آموزان پایه یازدهم با حضور جناب آقای دکتر دوائی

نشست صمیمانه با اولیاء پایه یازدهم

جلسه ارائه برنامه امتحانات با حضور جناب آقای دکتر دوائی

اولین جلسه آموزش خانواده با موضوع هویت موفق با حضور جناب آقای دکتر دوایی، روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.