نوشته‌ها

اربعین - سلام فرمانیه

مراسم اربعین در دبیرستان سلام فرمانیه سال تحصیلی 99-98

اربعین - دبیرستان سلام فرمانیه

مراسم اربعین در دبیرستان سلام فرمانیه

اربعین حسینی دبیرستان سلام فرمانیه

اربعین بود ولی زنده تر از عاشورا

حالا چهل روز است که مرثیه هامان را در کوچه هاى داغ، مکرر مى کنیم.